POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon, adresa (domiciliu/resedinta).

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Cris Vision Life, prin intermediul site-ului stefancristina.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client.

Scopul principal al colectarii datelor cu caracter personal este: livrarea coletelor cu produsele comandate de catre Client, de pe site-ul stefancristina.ro

Alte scopuri ale colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a Cris Vision Life si cu utilizarea si prelucrarea de catre Cris Vision Life, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul CRIS VISION LIFE sau pe email la adresa ecrystefan78@gmail.com.

Contact